Kapital

Tilgang på kompetent kapital er en av de største utfordringene for oppstartsbedrifter i vår region. Vi har organisert et nettverk av investorer som ønsker å investere i innovative og spennende bedrifter. Vi har også god kunnskap om hvilke muligheter som finnes for tilskudd og lån innenfor det offentlige virkemiddelapparatet.

 

Dersom din bedrift har behov for kapital, eller du er en investor som vil høre mer om nettverket vårt, er det bare å ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Del artikkelen: