Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder
Tel: +47 952 52 352

Per Alfred Holte

Prosessleder
Tel: +47 938 17 561

 

Kompetansemegling

Har dere et utviklingsprosjekt som trenger kompetanse utenfra? Har dere en idé som muligens kan bli et nytt skritt for bedriften? Hvor passer bedriftens ide og prosjekt inn? Hvor i virkemiddelapparater er det støtte for den type prosjekt? Å finne riktig kompetansemiljø og forskningspartner eller støtteordning kan virke litt uoversiktlig. Da trenger du en kompetansemegler!

Dette er en ordning som er gratis for bedriften, der forskningsrådet sammen med fylkene  har meglere som veileder i virkemidelapparatet. ProtoMore er et av miljøene som forvalter denne ordningen i Møre og Romsdal, og vi har tre kompetansemeglere.

Hva kan kompetansemeglerne bistå med?

  • Rådgi om innovasjons- og FoU-prosjekter
  • Være bindeleddet mellom bedrift og FoU-miljø
  • Bistå med å finne den beste forskerkompetansen i godkjente FoU-miljø
  • Veilede i å strukturere og sette opp prosjekt, for å finne riktig virkemiddel
  • Veilede bedriften gjennom planleggingsverktøy for å finne behov og virkning av ideen
  • Veiledning om det offentlige virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, SkatteFUNN, Forskningsrådsprogram, etc.)

 

Våre tre kompetansemeglere er Arne Rusten Syltevig, Ragna Brenne Bjerkeset og Per Alfred Holte det er bare å ta kontakt, og ta en uforpliktende prat. De kommer gjerne ut til bedriften og ser på ideen sammen med dere.

Det koster ingenting å finne ut av det!

Del artikkelen: