Kurs og kompetanseløft

Markedet endrer seg, samfunnet endrer seg, bedriften endrer seg og ikke minst teknologien endrer seg utrolig raskt. Det viktigste for å følge med i utviklingen, og ikke minst for å få ansatte med på den utviklingen som skjer, er å øke kompetansen.

Se mulighetene i endringene som skjer innen digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft!

Design Thinking gjennom ProtoMore Metoden

Design Thinking gjennom ProtoMore-metoden er kurset for deg som ønsker inngående kunnskap om hvordan Design Thinking endrer måten å innovere på, og hvordan ProtoMore-metoden kan implementeres i din bedrift for å bedre innovasjonskulturen.

Les litt om opplevelsen til det første kullet HER

Og HER finner du mer info om kurset.

 

Innovasjonsmetodikk for SMB bedrifter

Som en del av Omstillingsmotoren har vi utviklet et kurs for å løfte bedriftens ansatte innen innovasjonsmetodikk.
Når bedriften er i utvikling og omstilling er det knapphet på ressurser. Det er avgjørende at tiden som blir lagt inn er nyttig og og effektiv.

 

Del artikkelen: