Kurs og kompetanseløft

Markedet endrer seg, samfunnet endrer seg, bedriften endrer seg og ikke minst teknologien endrer seg utrolig raskt. Det viktigste for å følge med i utviklingen, og ikke minst for å få ansatte med på den utviklingen som skjer, er å øke kompetansen.

Se mulighetene i endringene som skjer innen digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft!

Design Thinking gjennom ProtoMore Metoden (modul-1)

Design thinking er en innovasjonsmetodikk, utviklet ved Stanford University. I kurset design thinking ved ProtoMore–metoden får du lære om de ulike stegene i innovasjonsmetoden med utgangspunkt i egne konkrete case.

Kurset er fordelt over 3 dager, med tid til å jobbe med egne case i mellomperioden. Datoene du må sette i kalenderen er 12. mars, 28. mars og 10. april.
Les mer om kurset og meld deg på HER

Økt konkurransekraft gjennom digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller (modul-2)

Gjennom en todagerssamling skal deltakerne få en helhetlig forståelse for hvordan skape verdier ved kobling av nye forretningsmodeller, teknologi og mennesker i en bærekraftig kontekst, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Todagerssamling som går i dybden innenfor de tre hovedpilarene, og relaterer dem til din bedrif.
Første anledning er 2-3 mai 2019

Les mer og meld deg på kurset HER

Prosessledelse (modul-3)

Prosessledelse er ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.

I prosesslederkurset vektlegger vi derfor både introduksjon til verktøy, arbeidsmetoder og teori kombinert med praktisk trening. Målet er å utvikle ferdigheter og få med metodeverk som umiddelbart kan tas i bruk i egen organisasjon.

Les mer og meld deg på HER

 

Modulene kan tas enkeltvis, men modul 2 og 3 krever at man har kunnskap om og forankirng i Design Thinking metodikken.
De som tar alle tre modulene kan med stolthet kalle seg en ProtoMore-prosesselder.

 

 

Del artikkelen: