Jørn Heggertveit

Leder Nytt næringsliv
Tel: +47 920 61 690

Jan Ove Moen

Forretningsutvikler - Ansvarlig Kickstart
Tel: +47 932 24 794

 

SMB Vekst

Dette er programmet for innovasjon i etablerte bedrifter, der formålet er å utvikle et nytt produkt, en ny knoppskyting (spin off), eller vil gå inn i nye markeder. Har din bedrift en ny satsing på gang kan dere inngå en avtale hos oss, og få støtte av offentlig midler til prosjektet.

Denne typen støtte kalles «Forretningsmessig Innovasjon» og er SIVA sitt program for utvikling og knoppskyting i etablerte bedrifter.
Vi tilbyr slike avtaler gjennom å være SIVA-partner.

Vi vil stimulere til innovasjon og nyskapning og bidrar i prosessen med å realisere ideer og skape vekstkraftige bedrifter.

Verktøy for gjennomføring

  • Prosesser i innovasjonsLAB med tilhørende metodeverk
  • Kontorplass i inkubatoren vår for de som skal jobbe med prosjektet

Vi hjelper dere å:

  • Avdekke potensial i bedriftens kompetanse og ressurser
  • Velge utviklingsstrategi
  • Identifisere marked med størst potensial
  • Identifisere og matche med partnere og kunder i markedet og avdekke behov som den nye løsningen skal dekke
  • Utvikle og konkretisere ideskisse til «minimum viable product»  sammen kundene deres

 

Er din bedrift i utvikling med nye ideer eller i nye markeder?
Ta kontakt!

Del artikkelen: