Workshops

Workshoper i ProtoMore InnovasjonsLAB gir bedriften en mulighet til å ta ideer eller prosjekter ut av eget hus, få nye perspektiver og jobbe på en annen måte.

Vi utfordrer etablerte oppfatninger av hva som er mulighetene innenfor digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

Alle prosesser fasiliteres med ProtoMore-metoden som verktøy med kundens behov som rettesnor.

Bedrifter som er medlem i iKuben får 25 % rabatt hos oss. iKuben er deleier av LABen, og er samlokalisert med oss i ProtoMore. Dersom dere vil vite mer om hvordan dere kan bli medlem av iKuben-klyngen, så ta kontakt med Hilde Aspås.

 

Del artikkelen: