Workshops

Workshoper i ProtoMore InnovasjonsLAB gir bedriften en mulighet til å ta ideer eller prosjekter ut av eget hus, få nye perspektiver og jobbe på en annen måte.

Vi utfordrer etablerte oppfatninger av hva som er mulighetene innenfor digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

Alle prosesser fasiliteres med ProtoMore-metoden som verktøy med kundens behov som rettesnor.

Våre workshoper og produktpakker har vi delt inn slik:

ProtoMore Kjerne

Grunnpakke med én workshop
Åpner for å se hvilke muligheter din bedrift har innenfor digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft. Her er deres bedrift i fokus. Vi setter sammen med dere opp et team fra bedriften, og tar med dine kunder.

les mer..

ProtoMore Dybde

 

Pakke med fire workshops
Går i dybden med arbeid mellom samlingene, der produktet/tjenesten går fra idé til grunnlag for realisering.

les mer..

 

ProtoMore Veivalg

 

Workshop med flere bedrifter. Se på mulighetene i omstilling og innovasjon relatert til din bedrift, sammen med andre bedrifter.
Digitalisering, grønn omstilling og nye forretningsmodeller endrer verden. Hvordan gjøre dette til et fortrinn for din bedrift?

les mer..

 

Bedrifter som er medlem i iKuben får 25 % rabatt hos oss. iKuben er deleier av LABen, og er samlokalisert med oss i ProtoMore. Dersom dere vil vite mer om hvordan dere kan bli medlem av iKuben-klyngen, så ta kontakt med Hilde Aspås.

 

Del artikkelen: