Velkommen til ProtoMore

Koblingsboksen for nytt og etablert næringsliv, der tankene utfordres og nye ideer skapes.

Aktuelt

Opptaket er i gang – Innovasjon og industrielt Internett

Nå er opptaket til høstens samlingsbaserte etter – og videreutdanning i Innovasjon og Industrielt Internett i gang. Dette kan være den viktigste etter- og videreutdanningen du som leder har vært ... Les mer »

For din bedrift

Produkt og tjenester

Hvordan kan ProtoMore bidra i din bedrift? Innovasjonsprosesser har ulik karakter. Det kan være på det strategiske planet, der man legger hele eller deler av bedriften under lupen, eller det ... Les mer »

Inkubator

Fiske og jakt gir lokal verdiskaping

Enkel formidling av fiskekort og jaktrettigheter, gir økt lokal verdiskaping, og gir en god opplevelse for fiskere og jegere. Portalen er først og fremst et enkelt og ryddig slagsverktøy der ... Les mer »

Smart metodikk

  • Kundefokus
  • Rask fremdrift i prosessene
  • Bærekraft

Raskere prototyping

  • Utfordre idéen
  • Tverrfaglige team
  • Fra idé til marked

Økt konkurranseevne

  • Styrket kompetanse
  • Presist til kunde
  • Nye forretningsmodeller
Les mer »

Protomore Kompetanse

6
AUG

Innovasjon og industrielt Internett

Sammen med Høgskolen i Molde har ProtoMore og iKuben utviklet et studium for ledere og beslutningstagere om tema Innovasjon og industrielt internett. Kurset er viktig for alle som skal trekke ... Les mer »

22
AUG

Kurs i Big Data Analytics: 2+2

Gjennom samarbeid meg iKuben, tilbyr Smart Inovation Norway kurs i Big Data analyse også for næringsliv og offentlig virksomhet i Møre og Romsdal. Kurset går i Simulatorsenteret i Halden Bussines ... Les mer »

28
SEP

Metodeverk for innovasjon og omstilling Kurs i ProtoMore metodikk og Design thinking

Kurs i ProtoMore metodikken og Design Thinking – et metodeverk for innovasjon og omstilling. Over 4 samlinger vil deltakerne få en inngående kjennskap til metodikken og verktøyene som følger. Du ... Les mer »

Se alle »

Aktiviteter

10
AUG

Informasjons- og idéavklaringsmøte for gründere / ProtoMore Nytt Næringsliv

Dette møte er for gründere som ønsker å vite mer om hva ProtoMore kan bistå med i utvikling av nye vekstbedrifter. På slutten av møtet blir det mulighet til å avklare din forretningsidé om du ønsker. Les mer »

7
SEP

Informasjons- og idéavklaringsmøte for gründere / ProtoMore Nytt Næringsliv

Dette møte er for gründere som ønsker å vite mer om hva ProtoMore kan bistå med i utvikling av nye vekstbedrifter. På slutten av møtet blir det mulighet til å avklare din forretningsidé om du ønsker. Les mer »

15
SEP

Fra idé til marked / ProtoMore Nytt Næringsliv

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. Les mer »

Se alle »

Produkt og tjenester

Hvordan kan ProtoMore bidra i din bedrift? Innovasjonsprosesser har ulik karakter. Det kan være på det strategiske planet, der man legger hele eller deler av bedriften under lupen, eller det ... Les mer »