Utvikle smartere & raskere

ProtoMore er et unikt sted, der det beste fra flere verdener møtes:
Etablert næringsliv gjennom iKuben, som bruker oss som sitt viktigste verktøy, og nytt næringsliv gjennom inkubator og startup.
Innovasjonslab som utfordrer tankesettet og gjennom systematisk metodikk tar frem nye innovasjoner i kontaktflaten mellom ulike bransjer og miljø.

Smart metodikk

  • Kundefokus
  • Rask fremdrift i prosessene
  • Bærekraft

Raskere prototyping

  • Utfordre idéen
  • Tverrfaglige team
  • Fra idé til marked

Økt konkurranseevne

  • Styrket kompetanse
  • Presist til kunde
  • Nye forretningsmodeller
Les mer »

Aktuelt

Karriereforum møter SHM i ProtoMore

Det ble et tankevekkende møte mellom SHM Solutions og høgskolestudentene i Karriereforum ved Høgskolen i Molde i ProtoMore innovasjonslab 10.november. Temaet var “de digitalt innfødte”, mennesker som bare har levd ... Les mer »

Besøk fra Future Robotics

Onsdag 28 september hadde vi Workshop med Future Robotics i innovasjonslaben. Dette er et klyngesamarbeidsprosjekt med utspring i GCE NODE, der de klyngene på Sørlandet med felles kompetansebehov innen robotisering, er med. Nettverket ... Les mer »

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte ProtoMore

  Industriledere fra iKuben, representanter fra virkemiddelapparatet og akademia deltok på lanseringen, sammen med gründere fra kunnskapsparken. Felles strategi for omstilling iKuben og ProtoMore har anvendt digital innsikt som felles ... Les mer »

Se alle »

Aktiviteter

6
DES

Fra idé til marked / ProtoMore Nytt Næringsliv

Lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. Les mer »

9
DES

Frokostmøte for gründere – Tar din bedrift ut potensialet i bruken av sosiale medier? / ProtoMore Nytt Næringsliv

Møt stortingspolitiker, foredragsholder og blogger Heidi Nordby Lunde og lær mer om hvordan din bedrift kan bli bedre på sosiale medier. Arrangementet er gratis. Les mer »

13
DES

Informasjons- og idéavklaringsmøte for gründere / ProtoMore Nytt Næringsliv

ProtoMore og hoppid.no holder jevnlig møter for å bidra til idéavklaring og for å informere om hva vi kan bidra med. Les mer »

Se alle »

Omstilling og innovasjon

I ProtoMore arbeides det kontinuerlig med prosjekter som skal lede frem til god innovasjon og bidra til den omstillingen som regionen og hele landet står midt i. Les mer »