Utvikle smartere & raskere

ProtoMore er et unikt sted tilrettelagt for metodisk arbeid med prototyping, der nye idéer kan utprøves, testes og føres raskt ut i markedet.

Smart metodikk

  • Kundefokus
  • Rask fremdrift i prosessene
  • Bærekraft

Raskere prototyping

  • Utfordre idéen
  • Tverrfaglige team
  • Fra idé til marked

Økt konkurranseevne

  • Styrket kompetanse
  • Presist til kunde
  • Nye forretningsmodeller
Les mer »

Aktuelt

Besøk fra Future Robotics

Onsdag 28 september hadde vi Workshop med Future Robotics i innovasjonslaben. Dette er et klyngesamarbeidsprosjekt med utspring i GCE NODE, der de klyngene på Sørlandet med felles kompetansebehov innen robotisering, er med. Nettverket ... Les mer »

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte ProtoMore

  Industriledere fra iKuben, representanter fra virkemiddelapparatet og akademia deltok på lanseringen, sammen med gründere fra kunnskapsparken. Felles strategi for omstilling iKuben og ProtoMore har anvendt digital innsikt som felles ... Les mer »

Testing – testing!

I prototypelaben ProtoMore kan verksemder teste og prøve ut nye idear. Målet er å kome fortast mogleg ut i marknaden med produkt som ein veit held mål. Les mer »

Se alle »

Aktiviteter

5
OKT

hoppid.no gründerkurs: Forretningsutvikling / ProtoMore Nytt Næringsliv

Velkommen til nytt hoppid.no kurs om Forretningsutvikling. Kurset gir grunnleggende innføring i utarbeiding og bruk av forretningsplan som verktøy i etablering og styring av egen virksomhet. Les mer »

7
OKT

Frokostmøte for gründere – Er du sikker på at du eier ditt eget firma- eller produktnavn? / ProtoMore Nytt Næringsliv

Varemerke – hva, hvordan, hvorfor? Sissel Bøe-Sollund, juridisk seniorrådgiver i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret, gir en innføring i varemerkebeskyttelse i Norge og i utlandet.  Arrangementet er gratis. Les mer »

10
OKT

Informasjons- og idéavklaringsmøte for gründere / ProtoMore Nytt Næringsliv

ProtoMore og hoppid.no holder jevnlig møter for å bidra til idéavklaring og for å informere om hva vi kan bidra med. Les mer »

30
NOV

hoppid.no Gründerkurs: Starte bedrift – Skal, skal ikke? / ProtoMore Nytt Næringsliv

Kurset gir grunnleggende innsikt i hva som kreves for å starte bedrift, både personlig og formelt. Her får du tilstrekkelig informasjon til å avgjøre om etablering av egen bedrift er et aktuelt alternativ eller ikke. Les mer »

Se alle »

Omstilling og innovasjon

I ProtoMore arbeides det kontinuerlig med prosjekter som skal lede frem til god innovasjon og bidra til den omstillingen som regionen og hele landet står midt i. Les mer »

Svorka

Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan en bedrift kan jobbe gjennom flere Workshoper for å komme frem til innovasjon og nytenking som kan være utløsende for nye produkter og tjenester, redusere kostnader for bedriften og risiko for ansatte, og potensielt være omveltende for en hel bransje. Les mer »

ProtoMore Innovasjonslab

ProtoMore er en industriell innovasjonslab. Den inneholder alle elementer for å drive med rask utvikling av nye prototyper, og for å lage fysiske modeller av ideer. Les mer »

Tverrindustriell omstillingsmotor

Møre og Romsdal er sammen med resten av Sør- og Vestlandet av de fylkene som kjenner endringen i olje- og gassektoren tett på. Mange av bedriftene i vårt fylke kan ... Les mer »

Tilskudd til innovasjon og omstilling

iKuben har fått tilskudd til innovasjon og omstilling. Les mer »

Hycast og El-watch

Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan to ulike bedrifter i iKuben med ulik kompetanse fra ulike bransjer, kan komme sammen for en utviklende økt for begge parter. Les mer »